Veel gestelde vragen!

Meer informatie over onze services

Nog vragen?

We hebben de antwoorden!

 • Wat is 2houses ?

  2houses is een webplatform en een mobiele applicatie die ouders helpen te communiceren en zich te organiseren voor het welzijn van hun kingeren.

  Beschikken over een webinterface laat gescheiden ouders toe de negatieve zijde van het emotionele te vermijden, het aantal conflikten te verminderen en de communicatie doeltreffender te maken – dit om te vermijden dat de kinderen lijden onder een situatie die ze niet hebben gekozen.

 • Welke zijn de diensten aangeboden door 2houses?

  2houses stelt een gedeelde kalender ter beschikking, een hulpmiddel voor het beheer van de uitgaven, een journaal (werktuig voor het uitwisselen van informatie), een ruimte voor het opslaan en het delen van documenten, to-do lijsten en boodschappenlijsten maar ook een infobank met de belangrijke gegevens betreffende uw kinderen en uw familie.
  Meer inlichtingen betreffende de aangeboden diensten

 • Wat meer in vergelijking met een klassieke online kalender ?

  De online kalenders werden niet ontworpen voor de specifieke problematiek van gescheiden ouders. Een schema opstellen voor de kinderopvang of het beheren van de wijzigingen van de kalender tussen ouders zijn taken die niet kunnen vervuld worden op doeltreffende wijze via de bestaande diensten. 2houses kent deze specifieke problematiek en heeft werktuigen gecreëerd uitsluitend bestemd voor die ouders. We hebben ze ook dusdaning ontwikkeld dat zij door eenieder kunnen gebruikt worden, al dan niet vertrouwd met de informatika.

 • Zend U notificaties of moet ik permanent ingelogd zijn bij 2houses om op de hoogte te blijven?

  Wij hebben twee types van notificatie: emails en push notificaties voor mobiele apps. U kan ze activeren wanneer nodig, afhankelijk van de informatie die u nodig heeft.

 • Ik ben gescheiden ouder en heb kinderen met verschillende co-ouders. Kan 2houses mij helpen om mij te organiseren ?

  Ja, dat kunnen we. Uw email adres kan gelinkt worden met meer dan één familieaccount – één voor elk van de co-ouders.

 • Heeft U een iPhone of Android app ?

  Ja, wij hebben een iPhone en Android app beschikbaar..

 • Hoeveel kost het ?

 • Hoe kan ik intekenen ?

 • Hoe zullen andere familieleden ervan op de hoogte gebracht worden dat ik wens dat we de dienst gebruiken?

  Via “Mijn familie” kan U uw kinderen of andere familieleden uitnodigen. Een email zal gezonden worden ter uitnodiging. Deze bevat een link die zij zullen moeten volgen om een paswoord te kiezen.

  Voor gescheiden ouders, één ouder zal registreren, de namen van het kind/de kinderen invoeren, de ouderschema’s definiëren en de basisinformatie betreffende de familie in het account invoeren. Nadien, ten gepaste tijde, zal de ouder het email adres van de co-ouder invoeren, die dan een uitnodiging zal ontvangen om in te tekenen. Deze email is gezonden door het 2houses platform en het legt de voordelen van het systeem uit. U zal ervan op de hoogte gebracht worden wanneer de registratie van de co-ouder gedaan is. Het is van groot belang dat de co-ouder de link volgt in de uitnodiging. Hij/zij moeten in geen geval afzonderlijk een nieuw account creëren. Meer inlichtingen vindt U in “How to invite a co-parent”.

  Indien zij dit wensen kunnen ouders via “Mijn familie” toegang verlenen tot een mediator die “read only” toegang zal hebben tot het familie account.

 • Ik ben een gescheiden ouder, en mijn ex-partner weigert in te schrijven. Wat moet ik doen ?

  Indien de co-ouder nu niet wenst te registreren, heeft U als optie een nieuwe uitnodiging te sturen op een beter passend ogenblik. 2houses is ook een open platform voor derden (grootouders, stief-ouders, enz) waardoor het meerwaarde heeft, zelfs al is de co-ouder niet aanwezig.

 • Ja, en de dialoog bij dit alles?

  2houses stelt werktuigen ter beschikking die communicatie vergemakkelijken alsmede voor het organiseren van praktische details. Voor gescheiden ouders betekent dit al de omstandigheden die conflicten veroorzaken. Eens dat deze geregeld zijn zal U in de mogelijkheid zijn rechtstreeks en op serene wijze te praten.

 • Indien ik een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader ben, kunnen de 2houses diensten mij helpen ?

  Indien de co-ouder nu niet wenst te registreren, heeft U als optie een nieuwe uitnodiging te sturen op een beter passend ogenblik. 2houses is ook een open platform voor derden (grootouders, stief-ouders, enz) waardoor het meerwaarde heeft, zelfs al is de co-ouder niet aanwezig.

 • En wat met de privacy van mijn gegevens opgeslaan in 2houses ?

  2houses doet het nodige om de totale vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Wij maken gebruik van de nieuwste veiligheidsmechanismen en verzekeren U dat uw informatie veilig is, moest er zich een gebrek voordien aan de uitrusting of data verloren gaan. 2houses doet ook beroep op een derde party auditor (Trustee) die er regelmatig zorg voor draagt dat het systeem de nieuwste normen respecteert qua veiligheid en confidentialiteit.

 • Wie creëerde 2houses ?

  2houses was created by Gill Ruidant, a passionate entrepreneur and father to his son, Noé, age 13. Gill is confident he can improve the well-being of new families, thanks to his 2houses platform. Klik hier to learn more about the team or contact Gill on gill@2houses.com

Probeer 2houses voor uw gezin

We bieden een proefperiode van 14 dagen aan om onze diensten te testen en uw gezinsleven te verbeteren!

Begin uw 14-dagen proefperiode nu!

En dan $12.50 / maand op basis van een jaarlijkse betaling

Log in

Email or password is invalid

Registreer via e-mail