Co-ouderschap, hoe het werkt?

De minigids voor alle ouders die uit elkaar zijn en willen weten wat co-ouderschap precies inhoudt en hoe ze het in goede banen kunnen leiden

Geef het kind de kans en moedig het aan om de banden met uw vroegere schoonfamilie te onderhouden.

1. Verplicht uw kind niet om te kiezen tussen zijn twee ouders

Uw kind vragen om de bruggen met uw ex-schoonfamilie op te blazen, is vaak de eerste barst die door een scheiding ontstaat.

Geef het kind de kans en moedig het aan om de banden te onderhouden met de grootouders, tantes, ooms, neven en nichten, zowel aan moederskant als aan vaderskant. Dit kan bijdragen tot zijn zelfwaardering en tot zijn gevoel van veiligheid en samenhorigheid.

Als het kind thuiskomt na een bezoek, ofwel aan zijn andere ouder of aan diens familie, vermijd vergelijkingen en rivaliteit. Het kind heeft evenveel nood aan de ouder die hem helpt met zijn huiswerk als aan de ouder die de lekkerste spaghetti maakt.

2. Ga voor een positief betoog als u met uw kind over uw ex praat

Het is verleidelijk, dat klopt… Uw huwelijk heeft niet gewerkt zoals u had gehoopt. U bent zonder enige twijfel gekwetst, ontgoocheld en woedend. Maar denk eraan, u bent de volwassene. Het is voor kinderen erg belangrijk om respect te hebben voor hun ouders. Dit helpt ze om gezag in het algemeen te aanvaarden en om zelf ook later respect te krijgen.

Ook als uw ex-partner u beledigt, antwoord niet, reageer niet. Dat zou enkel het respect dat uw kind voor u heeft, aantasten. U denkt misschien dat uw kind u zwak zal vinden als u zich niet verdedigt. Maar in werkelijkheid is het de eindeloze strijd die het respect zal aantasten.

3. Bespaar uw kind de details

Uw kind vertellen hoe zwaar en moeilijk het leven voor u geworden is, brengt het alleen maar nog meer in verwarring en zal nog wat meer druk op zijn schouders leggen. Te veel informatie geven aan uw kind kan een (al dan niet) subtiele manier zijn om hem hulp te vragen.

Geef geen uitgebreide uitleg over de redenen waarom er weinig geld staat op uw rekening. Hou het eerder eenvoudig, maar wel duidelijk: “we moeten nu goed nadenken over onze manier om geld uit te geven.”

Als volwassene zal u de beste manier moeten vinden om uw facturen te betalen. Ook al betekent dit dat u werk moet zoeken, moet gaan lenen of iemand financiële hulp moet vragen tot u de nodige veranderingen kan doen.

4. Maak van uw kind niet uw boodschapper

Er zijn tal van manieren om te communiceren tussen partners. Sommige kiezen voor de telefoon, andere sturen een sms of e-mail. Nog andere ouders communiceren enkel via hun advocaat. Al die methodes kunnen op een bepaald moment best werken, maar het kind gebruiken als ‘boodschapper’ werkt nooit.

Er zijn nu instrumenten om de communicatie en de organisatie vlotter te doen gaan. 2houses.com bijvoorbeeld. Dit biedt een platform dat de praktische aspecten van co-ouderschap regelt, zonder horten en stoten.

Uw eigen huisregels zijn misschien niet dezelfde als bij uw ex-partner thuis. Dat kan en dat is ook normaal. “Mama/papa doet het liever zo. Hier doen we het anders”. Als u volledig achter uw eigen regels staat, zal het kind u zeer waarschijnlijk daarin volgen. Leg uit dat u de dingen doet voor zijn bestwil, omdat u om hem bekommerd bent.

Wil u echt een relatie met iemand die u niet op prijs stelt en u niet naar waarde schat?

5. Maak u los van uw ex-partner

Het is een feit. U bent gescheiden en het huwelijk is dus afgelopen. Sommige mensen die niet langer in liefde kunnen leven, zetten de relatie verder in haat. U of uw partner (of beiden) hebt een punt gezet achter het huwelijk. Als u vindt dat u geen keuze had wat de scheiding betreft, stel uzelf dan één vraag:

“Wil u echt een relatie met iemand die u niet op prijs stelt en u niet naar waarde schat?”

Hoe sneller u de scheiding aanvaardt, hoe sneller de pijn zal weggaan. Sommige mensen denken onterecht dat als ze maar genoeg afzien, hun ex-partner wel terug zal komen (en ze zal redden). Dat is een pijnlijk waanbeeld, waarmee u moet leren leven. En zelfs al zou uw ex-partner op zijn of haar stappen terugkomen, dan is dat zeker geen goede basis voor een gezonde relatie.

Leg uw oor te luisteren. Beoordeel uw kind niet en zeg hem niet hoe hij/zij zich moet voelen.

6. Stel grenzen en bepaal realistische

Stel gezonde grenzen voor het gedrag in uw huis. Als u twijfelt aan deze grenzen in de huidige omstandigheden van de scheiding, vraag een professioneel iemand advies over de opvoeding van uw kinderen. Wees niet bang dat uw kind naar het huis van uw ex-partner vlucht omdat u grenzen hebt gesteld.

Sommige kinderen slagen er wonderwel in om hun ouders tegen elkaar op te zetten. Loop niet in die val. Praat met elkaar over uw verwachtingen wat de kinderen betreft, over opstaan, school, huiswerk, de taken, gaan slapen. Wel moeten uw verwachtingen duidelijk en redelijk zijn.

7. Blijf openstaan voor communicatie

Leg uw oor te luisteren. Beoordeel uw kind niet en zeg hem niet hoe hij/ zij zich moet voelen.

Aanvaard hoe uw kind zich nu voelt, maar beklemtoon tegelijk dat hij/zij zich niet altijd zo zal kunnen voelen. De tijd zal de dingen veranderen. Maak goed duidelijk dat u er altijd voor hem zal zijn. Stel geen vragen waardoor uw kind uw ex-partner met de vinger zou moeten wijzen. Vraag uw kind of hij/zij liever over die dingen zou praten met een neutrale volwassene, zoals een therapeut of een vriend van de familie.

8. Gedraag u volwassen en verantwoordelijk

Kies zelf wie u wil worden na de scheiding. Leg doelen op korte, middellange en lange termijn vast, voor uzelf en voor uw gezin. U kan een nieuwe start nemen. Laat het verleden achter u, gedaan met klagen of beschuldigen.

Het heden is belangrijk. Beslis vandaag nog wie u wil zijn en wat u moet doen om het te worden.

Laat uw kind zien dat u samen, zelfs in moeilijke momenten, de problemen aankan zonder in te storten.

9. Geef uw kind vertrouwen en een veilig gevoel

Het maakt niet uit hoe vaak u uw kind ziet, maak van uw woning een haven van rust en veiligheid. Uw huis moet een plek zijn waar uw kind gerespecteerd en verzorgd wordt, een plek waar het liefde krijgt, aanvaard wordt zoals het is en leert wat verantwoordelijkheid inhoudt.

Het doet er ook niet toe of u voelt dat die veiligheid er niet is bij uw ex-partner, het wordt dan zelfs nog belangrijker dat u dat gevoel kan geven.

10. Leer om weer op te veren!

Veerkracht is een kostbaar geschenk dat een ouder aan zijn kind kan geven. Het tonen dat u samen met uw kind zelfs in moeilijke omstandigheden de problemen kan overwinnen zonder in te storten. Breng hem bij dat niets zonder reden gebeurt. Dit is het moment om uw kind te leren dat er een goede kant is aan alles.

Download ons e-book en ontvang een kortingsbon van 10% voor 2houses.

Ontvang mijn e-boek GRATIS

opbouwende communicatie…

…hier hebt u een oplossing: 2houses maakt duidelijke, volledige communicatie tussen de ex-partners mogelijk, die kan evolueren zonder dat er al te veel gevoelens spelen, en uitsluitend in het belang van het kind.

Het kind zal zich altijd omringd voelen door aandachtige ouders die op de hoogte blijven van zijn activiteiten op school en daarbuiten, van zijn gezondheid…

2houses is een uitzonderlijk middel om verder hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van hun kinderen uit te oefenen, om de uitgaven nauwkeurig te beheren, om efficiënt een kalender op te maken die vatbaar is voor aanpassingen, op maat van het kind.

2houses draagt er toe bij dat ouders hun verantwoordelijkheden sereen kunnen opnemen, zonder dat hun gevoelens het allemaal moeilijker maken. Dat is in ieder geval het standpunt van wie beroepsmatig rond familiale geschillen werkt: advocaten, magistraten, psychologen, pedagogen.

Catherine Henry, advocate en gezinsbemiddelaarster